Yurtdışından Kredi Sağlama - Ticari Kredi

Uluslararası Finans Piyasalarından
En Uygun Şartlarda,
 Kredi Almak İstiyorsanız
Bizi Aramadan
Karar Vermeyiniz.
TEL: 0532-503 29 37

İletişim formu için tıklayınız

Detaylı bilgi için hemen arayınız.

 

 Sibel Aslan adlı kişinin firmamızla hiçbir
ilişkisi yoktur, üçüncü şahıslara duyurulur.

Firma genel müdürü: İsmail Tepiroğlu

 

YTL VE DÖVİZ CİNSİNDEN KREDİLER

 

Firmaları kredilendirme oranımız %50,%75 ve yeri geldiğinde %100 dür. . Bu kredinin kullanım şartları şöyledir;

 

Bu kredinin  vadesi 60 ay ile sınırlıdır. Ancak ucuz faiz oranı,kullanım koşulları ve düzgün ve doğru ekspertiz raporu tanzimi yönünden kolaylıklar sağlanmaktadır. ( Zira günümüzde bankaların expertiz ofisleri genellikle ipotek alınacak gayrimenkulun değerini %20-40 oranında eksik yazmak suretiyle namına expertiz yaptıkları banka yada kredi-Leasing kurumunun müşteriyi eksik kredilendirmesine sebep olmaktadırlar...)  Örneğin faiz oranları döviz cinslerine göre şöyledir. YTL %  1.74  -  USD 0.84   -   EURO 0.77   -   CHF 0.68   -   JPY 0.42 seviyelerinde olup CHF ve JPY döviz cinsinden indirimli oran alabilme imkanımız vardır. Bu krediyi kullanabilmek için   diğer  bankalar ya da finans kurumları gibi teminat için benzer nitelikli taşınmazlar istense de bu fonun  bölge sınırlaması yoktur. Dikkate alınması gereken tek konu , sağlanacak kredinin nerede kullanılacağı konusudur. Bu kredi ilgili bankanın ticari birimleri tarafından sağlanır. 

 

Bunun dışında 10 yıl vadeli %100,%150,%200 olmak üzere firmanın durumuna göre   teminat karşılığı YTL %1.89   -  USD %1.15  -  €%1.10   -  CHF%0.95 oranlarda 25 iş gününde krediyi sağlayabiliriz.. 

Internet sitemizde diğer yurtdışı  ve yurtiçi kredi,Leasing Teminat Mektupları vs. ile  ilgili detaylı bilgi vardır.Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bizi aramaktan çekinmeyiniz.

Cep tel : + 90 532 503 2937 

Saygılarımla,

 

100.000 YTL,€,$,CHF CİNSİNDEN ORNEKLEME : 

DÖVİZ CİNSİ                KREDI MİKTARI                VADE                                         FAİZ ORANI                    TAKSIT MİKTARI

YTL                                  100.000                                (10 YIL ) 120 AY                            %1.89/AY                       2432YTL./AY

USD                                  100.000                                      ''                                                  %1.15/AY                       1710USD/AY 

EURO                               100.000                                      ''                                                  %1.05/AY                       1665EURO/AY  

CHF                                  100.000                                      ''                                                  %0.95/AY                       1533CHF/AY  

JPY                                   100.000                                 (5 YIL) 60 AY                                 %0.50/ay                         835JPY/AY


BAZ DÖVİZ CİNSİ  VE MİKTARI      UYG. DÖVİZ CİNSİ                 MİKTAR                            FAİZ ORANI          VADE             AYLIK ÖDEME MİKTARI

 1.000.000 EURO                                       100 JAPON YENİ                          1.671.875  JPY (100)           % 0.5/AY                     60 AY              33.026, 30    JPY

 1.000.000 USD                                      100 JAPON YENİ                          1.070.000  JPY (100)           % 0.5/AY                     60 AY              21.136, 83   JPY  
 100 JPY = 1.15 YTL.

 

PC & T ( Prinkipo Consulting and Trade Ltd )
Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarının sürekli ve tam olarak karşılanması ve müşterilerinin hedeflerine en kısa sürede ulaşmasının sağlanması amacıyla PC & T ( Prinkipo Consulting and Trade Ltd )  , tecrübeli uzman finansman ekibiyle her an müşterisinin yanında yer almaktadır. PC & T ekibini oluşturan profesyonellerin her biri, uluslararası finans piyasalarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptirler. Farklı uzmanlık alanları, geniş ve birbirini tamamlayan mesleki birikimleriyle, PC & T'nın profesyonel çalışanları müşterileri için en uygun kurumsal finansman çözümlerini sağlamaktadır.

Borç piyasalarında uluslararası bankalar, finans kurumları, kredi kuruluşları ve kamu kurumları, sermaye piyasalarında ise yatırım bankaları, uzmanlaşmış finansal kuruluşlar, özel sermaye fonları, hükümet kuruluşları ve OECD üyesi ülkelerin belli başlı büyük şirketleri ile yakın temas ve kurumsallaşmış bir ilişki içerisinde olan PC & T, sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde borç ve sermaye finansmanı çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmaktadır


PC and T l uluslararası finans piyasalarındaki birikimi ile, başta proje finansmanı ve finans ortaklıkları olmak üzere rekabetçi ve yenilikçi Türk şirketlerinin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde etkin rol oynayan bir finansal danışmanlık şirketidir.

Misyonumuz, Türk Şirketleri ile Fon'lar, yerli ve yabancı bankalar, finansal kurumlar ve uluslararası yatırımcılar arasında sağlam bir köprü oluşturmak üzerine kurulmuştur.

PCT şirketlere, finans ortaklığı ve girişim sermayesinden, uzun vadeli fon kaynaklarına kadar geniş yelpazede finansal çözümler sunmaktadır.

Gerek Türk gerekse yabancı şirketlerin finansal gelişimlerinin planlanması ve uzun vadeli finansal ihtiyaçlarının zamanında ve etkin bir yaklaşımla giderilmesine ilave olarak, şirketlerin mevcut kredi yapılarının şirket politikasındaki ve konjökturdeki değişimlere uygun hale getirilmesi de sunulan hizmetlerdendir.

Finansal hizmetler sektöründe rekabetçi olabilmek için güvenilir ve uzun vadeli bağlantıların olması gerekir.

PCT saygın uluslararası banka ve sigorta iştiraki finans ortaklığı fonları ile 'Non-Disclosure' Sözleşmeleri ve Türkiye & Türki Cumhuriyetler Temsilcisi ve Danışmanı sıfatı ile yakın işbirliği içinde bulunması müşterilerine uzun vadeli finans alternatifleri sunma hususunda gücünü hissedilir derecede artırmıştır.

Finansal Yapılandırma:

Finansal yapının, şirketin ihtiyaçlarına ve günün koşullarına uygun olarak biçimlendirilmesi ve fonlarla desteklenmesi PCT nın en deneyimli olduğu hususlardan biridir.

Şirket finansal durumunun uzun vadeli hedefler çerçevesinde ele alınması ve yapılandırılması ile birlikte kredilerin değişen şartlar ve şirket beklentileri doğrultusunda vade ve maliyet unsurlarını da gözeterek yeniden yapılandırılması, Türkiye şartlarında şirketlerin uzun vadeli bekası için önem arzetmektedir.
Bu durumda PCT gereken alt yapının hazırlanması ve kısa orta ve uzun vadeli iş planlarının oluşturulmasında stratejik destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.


İş Geliştirme:

Şİrketler, uluslararası pazarları analiz ederek ihracat imkanlarını arttırmak üzere PCT nin iletişim ağından yararlanabilirler. Pazar araştırması,yabancı ortak bulmak, bayi ve dağıtım kanallarının oluşturulması, genel durum tesbiti ve ülke araştırması hizmeti alabilirler.

PCT nin uluslararası iletişim ağı ile sahip olduğu imkanlar birebir olarak müşterinin taleplerine yansıtılır.

Ortak Girişim:

Uluslar arası fon ve yatırım bankaları vasıtasıyla proje ve yatırım finansmanı ile birlikte ortak girişim imkanları da eş zamanlı olarak ele alınabilmektedir. Yerli / yabancı ortaklık yapılarının kurulması ve proje bazında stratejik işbirliğinin geliştirilebilmesi imkan dahilindedir.

Büyük projelerde sözleşme / kredi temini :

Private European Equity Investment Funds temsilcilerinin halihazırda yürütmekte oldukları projeler:

» gıda, tekstil, turizm ve metal iş kolu yatırımları
» enerji üretim ve dağıtım tesisleri
» sanayi bölgeleri ve petrokimya projeleri
» çevre kirliliği koruma programları
» telekomünikasyon sistemleri
» konut projeleri

Finanslar için mali yapılandırma :

Proje sahibi veya borçlanana kapsamlı bir iş planının olması durumunda ve bu iş planında verilen bilgilerin ve projenin kabul edilebilir olduğunun bir due-diligence çalışması ile doğrulanması şartıyla %100'e varan oranlarda finansman temin edilebilmektedir.

Ortak girişim ve iş ilişkilerinin kurulması :

Yeni şirketlerin kuruluşlarının yapılmasında, uluslararası şirketlerle işbirliği geliştirilmesinde, teknoloji transferi ve know-how aktarımı konularında projelerde geniş bir bilgi birikimi ile istenilen sonuçlara ulaşılmaktadır.

Orta ve uzun vadeli krediler ve garantiler için EXIM kredisine başvurulabilir. Exim kredilerine genellikle (1) bir ihracatçı olarak diğer ülkelerin exim bank kredi kuruluşlarının rakiplerinize tanıdığı imkanlardan dolayı bir rekabet ile karşı karşıya kalıyorsanız (2) diğer kıredi imkanlarını kullanmak mümkün değilse veya bu kredilerin maliyetleri çok yüksekse veya miktar ve şartlar ihracatı gerçekleştirmeyi imkansız hale getiriyorsa kullanılır
Bankanıza olan, Kredi kartı borcu taksitlendirme işlemi yapmak isterseniz diğer siteyi ziyaret ediniz.


Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif olarak son dönemlerde yeni projelerde uygulama alanı bulabilmektedir.

Girişim Sermayesi sektörü 4 ana oyuncudan oluşur: Fon ihtiyacı duyan girişimci, yüksek getiri bekleyen yatırımcı, şirketlere yatırım yapan yatırım bankaları ve tüm bu grupları bir araya getirerek para kazanan risk sermayedarıGirişim Sermayesi, Yatırım Sermayesinden farklı olarak, nispeten daha riskli olarak addedilen yeni girişim veya yatırımlara ve bu girişim veya yatırımın riskine ve yönetimine ortak olarak katılmak suretiyle uygulanmaktadır.

PC & T ağırlıklı olarak Yatırım Sermayesi ve Proje Finansmanı konularına ağırlık vermekte olup, gerek görüldüğü hallerde Girişim Sermayesi alternatifini de uygulamaya koyacak iletişim ve enstrumanlara sahip bulunmaktadır


Borç Finansmanı
PC & T projelerin finansmanı için çeşitli borç ürünleri sunmaktadır. Bu ürünler teminatsız kredi kanalları, hisseye çevrilebilir borç, kurumsal bono, yatırım malları finansmanı, işletme sermayesi finansmanı, ticari krediler, alacak finansmanı, gayrimenkul finansmanı, mezzanine finansmanı, seküritizasyon, enerji finansmanı, yeniden yapılandırma finansmanı ve teminatlı ticari krediler gibi ürünlerdir.
PC & T'nın Finansal Analiz & Yapılandırma departmanı projeleri detaylı olarak incelemekte; gerekli olan finansman miktarını ve biçimini belirlemekte ve müşterimizin ihtiyaçlarını finansal piyasalar aracılığıyla en iyi şekilde karşılamaktadır. Borç finansmanı işlemlerinin uygun şartlarda gerçekleştirilebilmesi için, PC & T'nın deneyimli profesyonelleri Türk şirketleri ile finansman sağlayan uluslararası kuruluşlar arasında köprü vazifesi görmektedir.
PC & T temel olarak şu görüş ile çalışmaktadır: Finansman sağlayan değişik kuruluşlar değişen miktar ve yapılarda finansman projeleriyle ilgilenmektedirler. Müşterilerimizin finansal piyasalardaki menfaatlerinin en üst seviyede gerçekleşebilmesi için; PC & T, projeye, sektöre, nakit akımına, garanti yapısına, teminatlarına ve daha başkaca faktörlere (ECA, proje finansörlerine, finansal kiralama şirketlerine ve finansman sağlayan diğer kuruluşlara) bağlı olarak, finansman kaynaklarını ve kendi müşterilerini bir araya getirmektedir.
Varlığa Dayalı Finansman
PC & T operasyonlarına finansman sağlamak amacıyla ihracata yönelik faaliyet gösteren firmalarla yakın bir konumda çalışmaktadır. Alacakların finansmanı ve varlığa dayalı menkul kıymet ihracı PC & T'nın öncelik verdiği ürünler arasındadır. PC & T'nın borç veya sermaye piyasası ürünü olarak varlık bazlı ürünler konusunda tecrübesi mevcuttur ve yatırım bankaları ve de ticari bankalarla firmalar için varlık bazlı finansman yapılandırması için yoğun faaliyet göstermektedir. İhracat önemli bir varlık çeşidi olmuştur. PC & T ayrıca, müşterilerine yabancı para bazlı alacaklar üzerine inşa edilmiş krediler ve sermaye piyasası ürünlerini sağlama konularında uzmanlaşmıştır.
Varlığın türü ne olursa olsun, PC & T müşterilerine en uygun koşullarda finansman sağlayabilmek için firmaya özel finansman yapıları tasarlamaktadır. Bu süreç en doğru ticari ya da yatırım bankasının tespit edilmesinden, firmaya alacağın ödenmeme riskini ortadan kaldıran ve gayri kabulü rücu finansman sağlanan yapının düzenlenmesine kadar uzanmaktadır.
Müşterinin kredibilitesinin yanısıra, söz konusu alacakların ve varlıkların kalitesi de finansman şartlarında önemli rol oynamaktadır. PC & T söz konusu işlemlerdeki tecrübesi ile müşterilerine en uygun yapılar ve işlem ortakları vasıtasıyla uygun finansman koşulları sağlamaktadır.
Varlığa dayalı finansman ile PC & T’nın müşterilerine sunduğu en önemli avantaj kısa vadeli alacaklar ile uzun vadeli fonlama yaratılması imkanıdır.
İşletme Sermayesi
Sunduğu finansal ürünleri tamamlayıcı nitelik taşıması amacıyla, PC & T tek başına veya daha büyük bir finansman paketinin bir parçası olarak kısa vadeli, işletme sermayesi amaçlı ticari krediler sağlanması konusunda müşterilerine hizmet sunmaktadır.
İşletme sermayesi işlemleri özellikle hammadde finansmanları için olup 1 yıl 1 hafta ile 3 yıl arasında değişen vadelerde kredilerden oluşmaktaktadır. Bu kredilerde geri ödeme yapıları işletme döngüsüne bağlı olarak yapılandırılabilmektedir.
Gayrimenkul Finansman Yatırımı
PC & T Gayrimenkul Finansman bölümü müşterilerine yapı ve finansman şartları olarak en uygun finansmanı sağlamak amacıyla Ticari Gayrimenkul Kredileri ve Yapılandırılmış Finansman seçenekleri sunmaktadır. PC & T müşterileri adına, müşterilerinin gereksinimlerini ve olası finansal yapıları göz önüne alarak en uygun finansman çözüm paketlerini üretmeye odaklanmıştır.
Finansal ürünler yelpazesinde teminatlı krediler, refinansman kredileri, inşaat finansmanı, köprü kredileri, sermaye finansmanı, mezzanine kredileri, ülke kredileri ve ticari krediler bulunmaktadır.
PC & T, 25 milyon Doların üzerindeki Ticari Gayrimenkulleri (alışveriş merkezi / ofis), çok amaçlı projeleri, endüstriyel projeleri, konaklama, rezidans ve konut projelerinin finansmanı ve varolan gayrimakulların refinansmanı konusunda müşterilerine destek vermektedir.
Borç Yapılandırma
PC & T illikit konumda olan firmaları yönlendirmekte ve onlara borç veya sermaye şeklinde nakit enjeksiyonu sağlamaktadır. Her proje kendi içerisinde detaylı bir biçimde değerlendirilmekte ve finansal piyasalara uyum sağladığı takdirde PC & T tarafından üstlenilmektedir.
Enerji Finansmanı
Enerji Finansmanı PC & T’nın proje finansmanlarında en etkin olduğu ve önem verdiği alandır. Yenilenebilir enerji projeleri, Hidroelektrik ve Kömür Santralleri, Atık Enerjisi, Orta ölçekli (10 MW - 100 MW) kojenerasyon projeleri veya otoprodüktörler enerji finansmanı çerçevesinde PC & T'nın esas ilgi alanına girmektedirler. Bu projeler nakit akımlarına, teminatlara ve diğer bazı parametrelere istinaden değişik şekillerde yapılandırılabilir.
Enerji endüstrisi, devlet tarafından sahip olunan enerji dağıtım şirketleriyle kontratlar veya kredibilitesi yüksek kurum veya kuruluşlarla projelerin nakit akımını garanti altına alabilecek satın alma anlaşmalarının bulunduğu durumlarda proje finansmanı departmanının ana iş alanına girmektedir. Ağırlıklı olarak proje gelirlerine dayalı finansman (sınırlı kabili rücu finansman), özellikle yabancı para bazlı gelirlerin veya uzun vadeli satış kontratlarının söz konusu olduğu durumlarda geçerli olmaktadır.
Projenin tüm nakit akımının ödeme kaynağı olarak değerlendirilemediği durumlarda proje finansmanı araçları diğer borç finansmanı ile toplam finansman paketinin sağlanması için devreye sokulmaktadır.
Yatırım Finansmanı
PC & T birçok İhracat Kredi Kuruluşuyla orta ve uzun vadeli yatırım malları finansmanı sağlamak amacıyla ortak çalışmaktadır. Tecrübelerimiz arasında İhracat Kıredi Kuruluşları piyasasında firmalara yatırım finansmanı sağlamak önemli bir yer tutmaktadır. PC & T yatırım malları satın alan firmalarla çalıştığı gibi bu malların satıcılarıyla da ortak çalışmalar yürütmekte ve bu bağlamda sağlanan finansman ile bir çözüm ortağı görevini üstlenmektedir. PC & T'nın bu konudaki katma değeri bu tür finansmanı teminatsız bir şekilde müşterilerine sağlayabilmesidir.
Tipik bir finansman paketi yatırımcıya sabit kıymet yatırımı için finansman sağlamanın yanı sıra küçük miktarda yerel masrafları karşılamak veya işletme sermayesi ihtiyacını gidermek amacıyla işletme sermayesi finansmanını da içermektedir.
Yetki
Borç işlemleri için, (veya yapılandırılmış işlemler için) PC & T, bazı koşullara bağlı kalmak kaydıyla ve işlemin nereden kaynaklandığının da göz önüne alınmasıyla, çokuluslu şirketleri (tedarikçiler, kontraktörler), veya yerel şirketleri (satın alanlar veya teknoloji ithalatçıları) temsil edebilir.
Sermaye Finansmanı
PC & T, geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle orta ve büyük ölçekteki seçkin müşterilerinin sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmakta ve müşterilerine kurumsal finansman çözümleri sunmaktadır. PC & T sermaye finansmanı konusunda şirket birleşme/satın alma (M&A), stratejik / finansal ortaklık, yeni yatırım / ortak girişim ve proje / firma değerleme olmak üzere, dört ana alanda müşterilerine sermaye finansmanı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Yurtiçi ve yurtdışı yatırım bankaları, finansal kuruluşlar, yatırım fonları, finansman şirketleri, hukuk / vergi / denetim ve danışmanlık şirketleri ile sürekli yakın temas ve kurumsallaşmış bir ilişki İçerisinde bulunan PC & T, portföyünde yer alan ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren blok sermaye alımı yapan şirketler ve stratejik alıcılar ile yürüttüğü sürekli ve yakın ilişki sayesinde, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun sermaye finansmanı alternatiflerini müşterilerine sunabilmektedir. Bu bağlamda PC & T tüm dünyadan bağımsız kurumsal finansman şirketlerinin oluşturduğu bir grup olan Mergers Alliance'ın tek üyesidir. Avrupa'nın en büyük bağımsız kurumsal finansman şirketlerinin de üyesi bulunduğu grubun 2005 yılında gerçekleştirdiği işlem hacmi 4 milyar USD'nin üzerinde oluşmuştur.


Şirket Devir ve Birleşmeler
Şirket devir ve birleşmeleri, geniş deneyim, bilgi birikimi ve yaratıcılık gerektiren bir konu olup, finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon, ortaklık ve finansal yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlü bir işlemdir. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde PC & T'nın müşteri odaklı özel yaklaşımı ve yurtdışı ilişkileri, başarısının altında yatan en önemli etkendir.
Nakit sermaye girişi, yeni pazarlara ulaşma, bilgi ve teknoloji transferi, rekabet gücünü arttırma, maliyet düşüşü ve verimlilik gibi avantajlar sağlayan stratejik hisse satışı sürecinde PC & T; detaylı analizin yapılması, dokümantasyonun hazırlanması, finansal modelin kurulması, potansiyel alıcı/satıcıların belirlenmesi, işlemin yapılandırılıp görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve işlemin sonuçlandırılmasına kadar bütün bir süreç boyunca tarafların koordinasyonunu sağlayarak kapsamlı olarak müşterisini temsil eder. Bütün bu detaylı işlemler gizlilik ilkesi içerisinde gerçekleştirilmekte olup; satıcının müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve rakipleriyle ilişkisinin devamlılığı hassasiyetle gözetilir.
Büyüme amaçlı stratejik hedeflerin ve satın alma kriterlerinin belirlenmesinden başlayıp, uygun aday tespiti, detaylı finansal çalışmanın yönlendirilmesi, finansmanın yapılandırılması, "Detaylı Analiz" (Due Diligence) yapılarak dokümantasyon ve firma değerlemesinin hazırlanması, bağlantı, görüşme ve pazarlıkların sürdürülmesi, vergi/hukuk/denetim alanında üçüncü partilerle koordinasyonun sağlanması ile hisse devrinin tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda PC & T müşterisinin yanında yer alarak her türlü uzman danışmanlık desteği vermektedir.
Şirket devir ve birleşmeleri, geniş deneyim, bilgi birikimi ve yaratıcılık gerektiren bir konu olup, finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon, ortaklık ve finansal yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlü bir işlemdir. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde PC & T'nın müşteri odaklı özel yaklaşımı ve yurtdışı ilişkileri, başarısının altında yatan en önemli etkendir.

 

Kredi Talep Formu

Proje Değerlendirme

Offshore veya Onshore

Leasing Procedure

Vekil Şirket Yapıları
 


Prinkipo Consulting and Trade Ltd.
Company No: 6081281


TÜRKİYE İRTİBAT:
Tel:0532-503 29 37

İNGİLTERE İRTİBAT:
6th Floor,52/54 Gracechurch Street,London EC3V 0EH
İNGİLTERE
Tel : + 44 (0) 20 7623 2288
Fax : + 44 (0) 20 7398 0999

Email: info@kredisaglama.com


Sorularınız için aşağıdaki formu doldurarak
bize gönderiniz en kısa sürede size dönülecektir.

Adınız/Soyadınız:   

E-Posta:   

Telefon:  

Mesajınız:  
  

 

  
 

 


links my Links nakit kredi kart borcu erteleme ,konut kredisi , daire kıredileri ,

BANQUE DE PRİNKİPO