Müezzinoğlu: Emeklilikte yaşa takılanlar sabırla o yaşı tamamlamalı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *